A A

 

Komunikat 5.


EKSPERYMENTY PEDAGOGICZNE W SZKOŁACH/PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W poszukiwaniu źródeł sukcesu w procesie uczenia się i nauczania


to tytuł eksperymentu pedagogicznego realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi w Pułtusku. Celem eksperymentu jest rozwój kompetencji sprzyjających uczeniu się uczniów (poznawczych, komunikacyjnych, badawczych), nauka kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin (humanistycznej, społecznej przyrodniczej), swoista dominacja uczenia się nad nauczaniem. Bierze w nim udział 726 uczniów klas I – VIII oraz 29 nauczycieli. Prowadzony jest w roku szkolnym 2017/2018, 2018/19, 2019/2020 pod opieką naukową Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przy współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 


[Plakat]