A A

wspomaganie

Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Proces wspomagania szkół/placówek jest skuteczny wtedy, gdy wszyscy zainteresowani zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice widzą potrzebę zmian i są gotowi zaangażować się w jego przebieg.
Te szkoły/placówki zapraszamy do skorzystania z dodatkowej oferty MSCDN w zakresie diagnozy pogłębionej.

 

 

Aby uzyskać więcej informacji kliknij na tytuły działań na obrazku.

 

infograf4