A A


W rekomendacjach znajdują się działania, które pomogą szkole/placówce zaplanować wspólne rozwiązania.


Szkolenia tematyczne rady pedagogicznej, wynikające z rozpoznanych potrzeb według programów szkoleń z oferty MSDN lub zaproponowane przez szkołę/placówkę (płatne zgodnie z cennikiem MSCDN)


Konsultacje
 konsultacje indywidualne i grupowe w MSCDN (bezpłatne)

 konsultacje grupowe w szkole/placówce (płatne zgodnie z cennikiem MSCDN)