A A

Na podstawie informacji zwrotnych zebranych od nauczycieli, uczniów i rodziców wyznaczeni nauczyciele konsultanci MSCDN formułują wnioski główne i szczegółowe dotyczące przede wszystkim funkcjonowania uczniów w szkole, pracy nauczycieli oraz wnioski dotyczące współpracy szkoły z rodzicami.