Warning: Use of undefined constant JMF_THEMER_MODE - assumed 'JMF_THEMER_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /mscdn2018/plugins/system/djjquerymonster/djjquerymonster.php on line 210
Wczesna edukacja językowa
Drukuj

Projekt "Wczesna edukacja językowa" powstał w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w odpowiedzi na zmiany w zakresie nauczania języków obcych wdrażane od początku roku szkolnego 2008/2009 oraz planowane na rok 2009/2010.

Jego celem jest zwrócenie uwagi na specyfikę nauczania języka obcego dzieci w wieku 5 - 9 lat oraz podniesienie kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.
Adresatem projektu są z jednej strony nauczyciele, z drugiej - dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele nadzoru pedagogicznego oraz organów prowadzących.

Działania w ramach projektu obejmują:

1. konferencję dla kadry kierowniczej i nadzoru,
2. kurs doskonalący dla nauczycieli, zarówno certyfikowanych nauczycieli języków obcych, jak i nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego legitymujących się znajomością języka obcego,
3. konferencję podsumowującą,
4. uruchomienie Mazowieckiego Klubu Wczesnej Edukacji Językowej w Warszawie.

Realizacja projektu ma w konsekwencji doprowadzić do stworzenia warunków do pełnego wdrożenia założeń reformy programowej w obszarze wczesnej edukacji językowej.

Projekt realizowany jest w Wydziałach MSCDN w Siedlcach, Radomiu, Płocku i Warszawie.

Harmonogram projektu w MSCDN Wydział w Siedlcach:

Jednocześnie MSCDN Wydział w Siedlcach ma w swojej ofercie kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego. 


Realizacja projektu "Wczesna edukacja językowa" w MSCDN Wydział w Siedlcach:

I. Konferencja "Wczesna edukacja językowa"

Konferencja "Wczesna edukacja językowa" odbyła się dnia 18 marca 2009 r. w godz. 10.00-14.00 w siedzibie MSCDN Wydział w Siedlcach. Adresowana była do dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, pracowników Kuratorium Oświaty oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Grażyna Sobiczewska, kierownik Wydziału powitała zgromadzonych i przedstawiła idęę projektu. Prelekcję nt."Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych - zarys problematyki" wygłosiła dr Anna Jaroszewska (Uniwersytet Warszawski) ustosunkowując się do następujących zagadnień:

Na zakończenie konferencji Grażyna Sobiczewska zapoznała zgromadzonych z propozycjami MSCDN w zakresie doskonalenia nauczycieli wczesnej edukacji językowej.

Zagadnienia szczegółowe wykładu:
1. Cele nauczania języków obcych według zaleceń Rady Europy.
2. Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych w Polsce - podstawy prawne: nauczanie języków obcych w Polsce przed rokiem szkolnym 2008/2009; wprowadzenie obowiązkowego nauczania języka obcego nowożytnego od klasy pierwszej szkoły podstawowej; różnice pomiędzy starą (nadal obowiązującą) a nową podstawą programową (obowiązującą od roku szkolnego 2009/2010).
3. Cele edukacji wczesnoszkolnej a cele wczesnoszkolnego nauczania języków obcych w kontekście zapisów w nowej podstawie programowej.
4. Planowanie i organizacja nauczania języka obcego dzieci w młodszym wieku szkolnym:
a) koncepcje nauczania języka obcego: tradycyjna lekcja języka obcego, immersja /lub CLIL, Language Awareness, spotkania z językiem obcym i kulturą;
b) kompetencje nauczycieli;
c) przygotowanie szkoły;
d) współpraca z rodzicami.
5. Specyfika nauczania języka obcego w systemie kształcenia zintegrowanego:
a) charakterystyka ucznia w młodszym wieku szkolnym;
b) istota kształcenia zintegrowanego;
c) metodyka nauczania języka obcego w kształceniu wczesnoszkolnym.
6. Ocenianie we wczesnoszkolnym nauczaniu języka obcego:
a) zasady oceniania w klasach I-III szkoły podstawowej - podstawy prawne, rodzaje oceny i ich funkcje;
b) ocenianie postępów dziecka we wczesnej edukacji językowej.

 

II. Kurs doskonalący "Wczesna edukacja językowa"

Kurs zrealizowany został w dniach 18 kwietnia - 14 czerwca 2009r. Obejmował 50 godzin dydaktycznych zajęć z zakresu metodyki nauczania języków obcych i form pracy właściwych dla dziecka oraz integracji nauczania przedmiotowego z nauką języka (CLIL), w tym 10h w systemie kształcenia na odległość (na platformie Moodle). Zajęcia prowadził dr Marcin Kleban (KUL) wykorzystując metody warsztatowe. 
Bezpłatny kurs ukończyło 20 nauczycielek języka angielskiego oraz 1 nauczycielka wychowania przedszkolnego.

Główne zagadnienia w programie kursu:

1. Metody pracy z małym dzieckiem 
2. Integrowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego z językiem obcym.
3. Specyfika oceniania ucznia w I etapie edukacyjnym

Szczegółowe treści:

warsztat pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego:

Praca na platformie Moodle