A A

Szanowni Państwo


Z przyjemnością informujemy, że organizujemy zajęcia w ramach seminarium "Szkoła Menedżerów Oświaty cz.III (2009/10). Na zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które złożą (przyślą zgłoszenie e-mailem) Kartę Zgłoszenia i zostaną zakwalifikowane (decyduje kolejność zgłoszeń). Z uwagi na ograniczenia organizacyjne, w pierwszej kolejności będą mogły uczestniczyć osoby zakwalifikowane. Po każdym spotkaniu będą mogli Państwo korzystać z prezentowanych przez wykładowców materiałów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej MSCDN. Udział w wykładach jest bezpłatny. Osoby systematycznie uczestniczące w całym cyklu otrzymają świadectwo ukończenia kursu "Szkoła Menedżerów Oświaty cz. III". Organizatorzy zastrzegają sobie modyfikację programu szkolenia w trakcie jego trwania, tak aby zapewnić Państwu tematy najbardziej aktualne i interesujące z punktu widzenia menedżera oświaty. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani.

Informacji udziela kierownik szkolenia: Jerzy Kopański.

 

Program

Szkoła Menedżerów Oświaty cz III

Cel: Rozwijanie kompetencji menedżerskich w organizowaniu i zarządzaniu szkołą/placówką oświatową.
Miejsce: MSCDN w SiedlcachAdresaci projektu: pracownicy nadzoru pedagogicznego, jednostek samorządu terytorialnego oraz kadra kierownicza szkół i placówek. 
Liczba godzin: 36 godz. 
Czas: godz. 11.30 – 15.00 (4 godz. dydaktyczne). 
Forma: cykl seminariów.

 

Harmonogram


24.11.2009 r.  Monitorowanie realizacji podstawy programowej  dr Jolanta Polkiewicz - MSCDN Wydział w Siedlcach

 


08.12.2009 r. Złap dziennikarza za rogi Radek Brzózka, Tomasz Kosiorek  – redaktorzy TVP 1


12.01.2010 r. Kompetencje negocjacyjne - przeciwdziałanie manipulacjom prof. nzw. dr hab. Jarosław Kardas - Dziekan Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej


19.02.2010 r. Dyrektor jako źródło konfliktu dr Dariusz Perszko - PPP w Puławach


12.03.2010 r. Bezpieczeństwo osobiste ucznia  mjr Arkadiusz Kups – Dowódca 56 Kompani Specjalnej


dr Małgorzata Danielak-Chomać - adiunkt Akademii Podlaskiej


07.04.2010 r.  odwołane

 


30.04.2010 r.   Wykorzystanie nowoczesnych metod uczenia się i technik zapamiętywania w pracy  dyrektora szkoły/ placówki oświatowej  Jerzy Kopański - MSCDN Wydział w Siedlcach


10.05.2010 r. Zagrożenia rzeczywistości wirtualnej - implikacje dla szkoły i rodziny. 
prof. Józef Bednarek, mgr Anna Andrzejewska – Akademia Pedagogiki Specjalnej

Załączniki: 

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU 
INFOHOLIZM 
NIEBEZPIECZNE GRY 
RADY DLA RODZICÓW  
CYBERBUYLLING