A A

Wspomaganie szkół/placówek, 
to

przechodzenie od okazjonalnych, jednorazowych,
niepowiązanych ze sobą form pomocy 
do kompleksowego świadczenia usług na rzecz szkoły jako całości.

    

Wspomaganie pracy szkoły w prawie oświatowym 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. 
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591)

 Podstawowe założenia systemu wspomagania

 Etapy wspomagania 

Aby uzyskać informacje szczegółowe proszę kliknąć na dany etap.