A A

Wspomaganie szkół/placówek,

to przechodzenie od okazjonalnych, jednorazowych, niepowiązanych ze sobą form pomocy do kompleksowego świadczenia usług na rzecz szkoły/placówki. Istotą wspomagania jest wpisanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szersze działania, których celem jest rozwój całej szkoły traktowanej jako organizacja ucząca się. 

Wspomaganie pracy szkoły w prawie oświatowym
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591)

Podstawowe założenia systemu wspomagania

zalozenia wspomagania

Etapy wspomagania 

diagnoza poglebiona

 

formularz tematyka