A A

 ludzik11

 

 

Rozwiązywanie problemów krok po kroku

 

W budowaniu umiejętności przekrojowej – rozwiązywanie problemów - rekomendujemy tok lekcji problemowej wg R.I. Arendsa:

Krok 1. Nakierowanie uczniów na problem.

Krok 2. Przygotowanie uczniów do nauki.

Krok 3. Samodzielne i grupowe badania.

Krok 4. Wytwarzanie i prezentowanie produktów i eksponatów.

Krok 5. Analiza i ocena rozwiązywania problemu.

Efektywność powyższego porządku rozwiązywania problemów została potwierdzona eksperymentalnie na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 (edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza) oraz lekcjach języka polskiego, historii i przyrody/biologii w klasach 4-8.