A A

 

dopalacze

 

 

Dlaczego z roku na rok wzrasta liczba hospitalizacji osób przyjmujących dopalacze? Dlaczego nasze działania są tak mało skuteczne? Jakie można zaproponować rozwiązania? Co pokazują prowadzone w ostatnich latach na ten temat badania? Jaką edukację należy prowadzić ku zredukowaniu problemu dopalaczy?

Na te oraz inne pytania będziemy starali się odpowiedzieć na organizowanej przez nas interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji.Dlaczego Warszawski Uniwersytet Medyczny chciałby zaprosić uczniów oraz nauczycieli?

Niestety największą grupę osób przyjmujących dopalacze stanowią osoby w wieku 16-30 lat. Z roku na rok procent osób trafiających na oddziały psychiatryczne gwałtownie rośnie. Ma to między innymi związek z nieodpowiednią, wręcz niedostateczną edukacją na ten temat. Zazwyczaj uczy się młodzież strasząc, a to działa zazwyczaj odwrotnie, mianowicie duża część osób z jeszcze większą chęcią oraz większym zaciekawieniem przyjmuje dopalacze.Na konferencji będzie mowa nie tylko o samych klinicznych aspektach (objawach, etc.) związanych z przyjmowaniem dopalaczy. Będą omawiane m.in. psychologiczne aspekty związane z przyjmowaniem dopalaczy. Uczniowie zanim pomyśleliby o przyjęciu nowej substancji psychoaktywnej zdążyliby się jeszcze nad tym dwa razy zastanowić. Nauczyciele zaś wynieśli by z konferencji istotną z praktycznego punktu widzenia wiedzę którą mogliby przekazać swoim uczniom. Dzięki temu na pewno zredukowany zostałby problem ostatnich czasów jakim są dopalacze.

Dla uczniów czekają atrakcyjne nagrody!

[Szczegóły konferencji oraz zapisy]