A A

 Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Zapraszamy na pierwsze z cyklu

 

spotkanie wirtualne dla kadr zarządzających w edukacji.

 

Ta innowacyjna propozycja szkoleniowa daje możliwość bezpiecznego i wygodnego doskonalenia zawodowego w czasie pandemii.  Samokształcenie mogą rozpocząć Państwo niezależnie od pory dnia, w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

Nasza propozycja dla Państwa pojawia się nie bez przyczyny w październiku, po badaniach potrzeb edukacyjnych dyrektorów szkół. Wiemy,
że wrzesień jest miesiącem w dużej mierze poświęconym sprawom organizacyjnym w zarządzanej szkole/placówce, a w tym roku szkolnym szczególnie ważne jest dla Państwa zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony uczniom i pracownikom.

Na początek przedstawiamy film z wystąpieniem przedstawicielki Mazowieckiego Kuratora Oświaty na temat kierunków realizacji polityki państwa oraz związanych z nimi zadań kuratora i dyrektora w obszarze nadzoru pedagogicznego. Zaprezentujemy również ofertę szkoleniową MSCDN dla kadry kierowniczej.

[Prosimy o rejestrację],  po której otrzymacie Państwo link do filmu.

Uczestnictwo w cyklu spotkań będzie zakończone wydaniem odpowiedniego zaświadczenia. Mamy nadzieję, że nowa formuła spotkań spotka się z Państwa aprobatą.

 
Pozdrawiam
Małgorzata Górska
Koordynator Międzywydziałowego Zespołu ds. Zarządzania Oświatą
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli