A A

Konferencja skierowana jest  do dyrektorów i nauczycieli różnych typów szkół i poziomów edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz  administracji lokalnej z terenu Mazowsza.

Podczas konferencji zostaną przedstawione możliwości i korzyści, jakie przynosi nauczycielom wykorzystanie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania w praktyce szkolnej oraz jak wzięcie udziału w grancie TIK TO MY, realizowanym w ramach Projektu „Lekcja: Enter”, ułatwi szkołom wpieranie nauczycieli w tym zakresie. W czasie spotkania będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób dołączyć do projektu i jak wygląda wsparcie nauczycieli w jego ramach.

Termin 2 marca 2021 roku, rozpoczęcie godz. 11:00

Ramowy program konferencji:

  • 11:00 – Otwarcie konferencji przez Dyrektora OEIiZK oraz Dyrektora MSCDN
  • 11:20 – 14:00:
  • Zasady realizacji grantu TIK TO MY,
  • Integracja TIK w edukacji,
  • Jak z niemożliwego zrobić możliwe – historia pewnego doświadczenia w czasie nauczania zdalnego,
  • Nauka programowania – kreatywność, innowacyjność, rozwiązywanie problemów,
  • Sesja pytań i odpowiedzi dotycząca zasad realizacji grantu  TIK TO MY – spotkanie synchroniczne poprzez komunikator (dla chętnych).

Zapisy za pomocą Platformy Obsługi Szkoleń.

lub https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=WENT-2

 ZAPRASZAMY SERDECZNIE