MSCDN logo Ostroleka

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

W tym roku szkolnym, w związku z20. rocznicą utworzenia województwa mazowieckiego, tematem przewodnim jest Społeczeństwo Mazowsza. Bohaterami lekcji o Mazowszu będą teraz jego mieszkańcy –bardziej lub mniej znane postaci, grupy społeczne i narodowości, żyjące wśród nas, albo już nieobecne. To im Mazowsze zawdzięcza swoje dziedzictwo i współczesny wizerunek regionu prężnego, nowoczesnego. Oczekujemy na niebanalne propozycje pedagogiczne oraz ujęcie problematyki konkursowej w różnorodnych perspektywach, np. historycznej, geograficznej, przyrodniczej, etnograficznej, ekonomicznej, socjologicznej.

 

Wybrane scenariuszebędą opublikowane w formacie książkowymi zostaną przekazane wszystkim mazowieckim szkołom oraz bibliotekom. Autorzy najciekawszych pomysłów otrzymają atrakcyjne nagrody. Mamy nadzieję, że opracowane materiały każą się świetną zachętą dla nauczycieli i uczniów do lepszego poznania Mazowsza.

Przed przystąpieniem do pracy nad scenariuszem zachęcamy do lektury:

• scenariuszy nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu „Lekcje o Mazowszu. Scenariusze zajęć edukacyjnych” –wyd. 2017 oraz wyd. 2018 (scenariusze z I edycji są
do pobrania na stronie www.mazovia.pl (zakładka Kultura i turystyka – Lekcje o Mazowszu, np. Co słoiczku, masz w koszyczku),

• publikacji o Mazowszu opracowanych na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego https://www.mazovia.pl/wydawnictwa/publikacje-o-mazowszu2/.

Termin nadsyłania prac upływa 28 marca 2019 roku. Szczegóły na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie.

Załączniki:
• Regulamin Konkursu „Lekcje o Mazowszu”
• Załącznik nr 1 –Scenariusz zajęć edukacyjnych
• Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszenia
• Załącznik nr 3 –Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych