A A

Konkurs na tytuł "Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020" dla najbardziej zaangażowanych i efektywnych nauczycieli sprawujących opiekę dydaktyczną nad stypendystami w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka oraz projektu Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych.

1. Regulamin konkursu
2. Instrukcja przesyłania dokumentów
3. Załącznik nr 1 - Formularz konkursowy
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika