A A

#EC1LodzOnline zaprasza uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej do zapoznania się z projektami:

Dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-III szkoły podstawowej prowadzimy cykl "Domowe Centrum Nauki EC1". W krótkich filmach prezentujemy możliwe do wykonania w domach eksperymenty i zabawy rozwojowe. Wszystkie gromadzimy pod adresem:
https://www.centrumnaukiec1.pl/aktualnosci/domowe-centrum-nauki-i-techniki

Dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej uruchomiliśmy projekt #EC1LodzOnline, w ramach którego publikujemy materiały edukacyjne i popularyzujące naukę. Obejmują szeroki zakres tematyczny (opis poniżej) a są dostępne bez opłat pod adresem:
https://www.centrumnaukiec1.pl/aktualnosci/ec1-lodz-line